Radar · Nyhet

”Alla instrument måste användas i klimatarbetet”

Transportsektorn är ett av de områden som står inför störst utmaningar om Sverige och Norden ska kunna nå målen som sattes i Paris. Det visar en ny rapport som International Energy Agency gjort tillsammans med sju nordiska forskningsorganisationer.

Det blir allt tydligare att transportsektorn behöver en dramatisk omstrukturering. Några vägar framåt är elektrifiering av fordon, färre transporter med lastbil och fler på järnvägen, smarta lösningar av transport och kollektivtrafik i städerna och bättre planering vid nya infrastrukturprojekt. Det kommer att krävas många åtgärder för att nå målet att göra energisektorn koldioxidneutral till år 2050. I dag står transporter för 40 procent av de svenska och nordiska utsläppen.

– Det behövs dramatiskt minskade utsläpp och det räcker inte med det. Man måste minska ökningen av transporter och ta bort de resor som inte behövs. Mer än hälften av alla persontransporter som görs i dag är mindre än två kilometer långa, och 80–90 procent är kortare än tre mil, säger Markus Wråke som varit projektledare för rapporten och som jobbar på IVL Svenska miljöinstitutet.

Han menar precis som rapporten beskriver att man måste använda alla tillgängliga politiska intstrument för att lyckas. Man behöver också bli bättre på att utvärdera nya projekt på ett sektorövergripande sätt. Förbifart Stockholm är ett sådant exempel.

– Man måste ställa sig frågan: blir det lättare eller svårare att nå klimatmålen med den här satsningen? Förbifarten är ett exempel där jag är väldigt tveksam till om det är klokt använda skattepengar.

Även när det gäller satsningar på höghastighetståg är Markus Wråke tveksam.

– Det är ingen tvekan om att det är bra för dem som åker mellan Stockholm och Malmö, men man måste ställa nyttan i förhållande till kostnaden på 300 miljarder. Är det rätt använda pengar, och vad skulle man kunna använda dem till istället?

Viktigare att satsa på är då exempelvis flaskhalsar längs järnvägsnätet, förbättrade styrsystem så att tågen kan gå tätare och en generell satsning på att bygga ut de regionala transportsystemen, menar Markus Wråke.

– Mängden resenärer Stockholm – Göteborg – Malmö är lika stor under ett år som de som använder Stockholms tunnelbanesystem på en dag.
Han får medhåll av Svante Axelsson, generalsekreterare i Naturskyddsföreningen.

– Vi har eftersatt järnvägsinvesteringar. Man kan inte bygga nytt innan man får ordning på det gamla. Det behövs ett fungerande underhåll och billiga investeringar för att få trafiken att flyta smartare, säger han.

Samtidigt menar han att snabbare tåg är viktigt.

– Ska man få bort flyget mellan Stockholm, Göteborg, Malmö, Oslo och Köpenhamn, då är det tåget som måste ta det.

Ulf Jarnefjord är regionalt skyddsombud på Transportarbetareförbundet. Han har bland annat deltagit under klimatförhandlingarna i Paris för världsfacket IFVS/ITUC och menar att den nya rapporten inte räknat med de utbredda problemen i transportbranschen.

– Det finns en väldigt osund konkurrens i åkeribranschen i dag. Du kan köpa en lastbilstransport för halva priset av en järnvägstransport. Det är mycket fusk med falska f-skattare, social dumpning och olovligt sabotage, där siffror från Lunds universitet säger att omkring 400 utländska lastbilar kör omkring olagligt på de svenska vägarna varje dag.

Han menar att konkurrensen från oseriösa aktörer gör att de seriösa inte har råd med de miljöinvesteringar som behövs eller helt enkelt slås ut. Därför vill han se mer trafikpoliser och att det införs ett beställaransvar.

– Om du går ut och köper kotletter för tio kronor så begår du ett brott för att du borde förstått att det är för billigt, men det är inte olagligt i dag att du beställer en transport som inte ens täcker kostnaderna för minimilöner.

Svante Axelsson, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen håller med om bilden som Ulf målar upp.

– Ja, det är rena vilda västern i den branschen i dag, men med den nya vägslitageav giften som nu utreds kan man ändra på det. Då beskattas alla lastbilar som kör på svenska vägar efter hur många kilometer de kör. Skatten blir lägre för moderna, energisnåla fordon, medan en smutsig gammal lastbil får högre. De kommer också att kunna spåras via ett gps-system, vilket gör att man kan få en bättre kontroll och komma åt många problem samtidigt.

Svante Axelsson är på det hela optimistisk till att man kan nå målen. Han nämner cykelinvesteringar som görs i de stora städerna, fler aktörer som kommer med elbilsmodeller, och även försök med elledningar längs motorvägarna för långa lastbilstransporter är på gång.

– Det händer så mycket nu, så jag tror att det kommer att gå fort, säger han.