Radar · Nyhet

Kraftig ökning av döda bottnar i Östersjön

De syrefria havsbottnarna i Östersjön har ökat kraftigt sedan millennieskiftet. Och problemet är här för att stanna, menar SMHIs oceanograf Lars Andersson som skrivit kapitlet ”Allvarlig syrebrist i Egentliga Östersjön trots stort inflöde” i rapporten ”Havet” från Havsmiljöinstitutet, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten.

Havet är en återkommande kartläggning av de mest angelägna miljöproblemen i våra hav, baserad på den marina miljöövervakningen. Några positiva exempel från den senaste rapporten är att det nu finns mer vildlax och att vitmärlan är på återmarsch i Bottenhavet. Bland problemen finns bland annat de plastpartiklar som återfinns i hela ekosystemet och utbredningen av de syrefria bottnarna. Andelen döda bottnar i Egentliga Östersjön, som sträcker sig upp till Ålands hav, är nu 15 procent vilket är tre gånger så mycket som vid millenieskiftet.

Hösten 2014 var situationen i Östersjöns djupvatten mycket dålig efter flera år utan något större inflöde av salt, syrerikt vatten. Stora delar av bottnarna hade så svår syre­brist att det inte fanns förutsättningar för något högre liv alls.

Men mot slutet av 2014 strömmade stora mängder vatten in till Östersjön via Öresund. Någon vecka efter började det även strömma in vatten via de danska sunden Lilla och Stora Bält. Totalt var inflödet lika stort som en procent av hela Östersjöns totala volym – ett av de största inflödena sedan mätningarna startade i slutet av 1800-talet.

Inflödet hade en del positiva effekter men mindre än väntat. Det berodde  till viss del på praktiska omständigheter, som vattentemperaturer, men någonting har också hänt med hela systemet menar Lars Andersson. Orsaken är framför allt utsläpp av fosfor från länderna runt Östersjön, som under många år lagrats i ”gigantisk” mängd i bottensedimenten.

I en intervju med Sveriges Radio berättar Lars Andersson att utvecklingen i Östersjön mest troligt inte kommer att stanna upp inom överskådlig framtid.

– Om det inte händer något dramatiskt med klimatet eller vädret så att vi får inflöden till Östersjön i tätare frekvens än vi haft de senaste 30–40 åren. säger Lars Andersson.

Att minska utsläppen av övergödande ämnen löser inte problemet på kort sikt.

– Det ligger så mycket begravt i sedimenten i bottnarna att även om man skulle stänga av tillförseln från land helt och hållet så kommer vi nog att få dras med det här problemet bra många år framöver.