Radar · Nyhet

Kamp om vattnet i Burma

För två veckor sedan fick befolkningen i den lilla burmesiska byn Htita för första gången tillgång till en ordentlig vattenbrunn. Men för många miljoner andra burmeser är det fortfarande en daglig kamp att få tag på rent vatten.

Htita ligger i ett torrt område och byns bambuhus omges av snustorra jordar och uttorkade vattentäkter. Lei Lei Win är en ung kvinna i byn som nu kan gå med sina två gula 20-liters-behållare för att fylla på vatten vid brunnen. Sedan den nya brunnen kom på plats tar det bara ett par minuter för henne att hämta det vatten som familjen behöver för att dricka, tvätta sig och göra mat. Vattenbehållarna bär hon med hjälp av en stång över axlarna och vanligtvis går hon till brunnen två gånger om dagen.

– Jag sparar massor av tid. Tidigare var jag tvungen att gå mycket längre för att hämta vatten, säger Lei Lei Win.

Det är dock inte landets myndigheter som ligger bakom den nästan två hundra meter djupa brunnen. Finansieringen stod en affärsman som är bördig från byn för, tillsammans med en resebyrå som ägs av en holländare som donerar pengar för brunnsborrningar i landets torraste områden.

Htita ligger ett par timmar med bil från Burmas största stad Rangoon. Mellan Rangoon och Htita ligger byn Kawa, en ort där många bybor har det lite bättre. Men bara ett fåtal boende i Kawa har råd att betala de motsvarande dryga 200 kronor i månaden det kostar att få vatten från en närliggande vattentäkt pumpat till en vattentank vid deras hem.

Enligt en folkräkning som gjordes i Burma för två år sedan var en tredjedel av hushållen i landet fortfarande beroende av vatten från ”icke-utvecklade” vattenkällor. Många av landets 51,5 miljoner invånare saknar samtidigt tillgång till spolbara toaletter medan bara en knapp tredjedel av hushållen har tillgång till elektrisk belysning.

Samma undersökning visade att den förväntade medellivslängden i Burma är lägre än i många andra länder i regionen. En av anledningarna är bristen på rent dricksvatten och mat – och återkommande torkor eller skyfall. Men det finns gott om vatten i Burma, men brist på infrastruktur och elektricitet menar Andrew Kirkwood, vid fonden Livelihoods and Food Security Trust Fund, Lift, som arbetar för de fattiga på Burmas landsbygd.

– Det är av det skälet som bristen uppstår år efter år, säger han.

I år har vattenbristen i landets torra zon förvärrats på grund av att det regnade mindre än vanligt under förra året, vilket ledde till att mindre vatten blev lagrat. Dessutom har väderfenomenet El Niño lett till högre temperaturer i år, vilket gjort att mer vatten än vanligt har avdunstat.

I andra delar av landet har dock vattenbristen ofta berott på motsatsen – för hård nederbörd som resulterat i översvämningar.

Samtidigt slår både organisationer och internationella organ fast att det stora problemet i Burma är den bristande planeringen av landets vattenresurser.
Landets nya civila regering under dess faktiska ledare Aung San Suu Kyi står därmed inför stora utmaningar, om man ska lyckas få ytterligare fart på tillväxten.