Radar · Nyhet

Biobränsle nyckel till hållbar elproduktion i Uganda

Skogen ger ved och är för närvarande den viktigaste energikällan i Uganda. Avverkningen har tidigare skett på ett ohållbart sätt och lett till en kraftig minskning av landets skogstäcke. Men satsningar på biomassa och ny teknik banar nu väg för en mer hållbar utveckling.

Nyabyeya Forestry College i staden Nyabyeya som ligger i utkanten av Budongoskogen i Uganda drabbades tidigare av återkommande elavbrott.

– Här på landsbygden lyckas vi nu producera vår egen elektricitet. Om vi bara skulle använda diesel skulle det krävas sju liter diesel per timme för att driva dieselgeneratorn här på skolan. Genom att använda biomassa och förgasa den klarar vi oss på 1,5 liter diesel per timme för att producera samma mängd elektricitet, säger Richard Kisakye som är ansvarig för förgasningsanläggningen för biomassa vid Nyabyeya Forestry College.

Skolan driver ett sågverk som en del av en kurs i skogsbruk. Med stöd från landets departement för energi och mineralutvinning kan Nyabyeya Forestry College nu använda modern teknik för att producera gas. Skolan utnyttjar restprodukter från sågverket som tidigare brändes eller grävdes ner i marken.

Enligt Internationella byrån för förnybar energi, Irena, är biomassa en av de viktigaste förnybara energikällorna som Uganda och andra länder i Afrika kan utnyttja för sina energibehov. Biomassa kan bestå av allt från energigrödor till restprodukter och avfall från jordbruk och skogsbruk.

Godfrey Ndaula som är ansvarig för frågor som rör förnyelsebar energi i Uganda säger att Uganda inte saknar tillgång till biomassa – utan endast möjligheter att använda modern teknik för att utvinna energi ur olika former av biomassa.

– Av den energi som konsumeras i Uganda kommer 92 procent från biomassa. Men vi använder samma teknik som människor på stenåldern. Vi använder fortfarande mycket ineffektiva metoder, säger Godfrey Ndaula.

När Irena presenterade en handlingsplan till år 2030 för övergång till förnyelsebara energikällor i Afrika presenterades samtidigt uppgifter som visade att traditionell användning av biomassa står för hälften av energianvändningen i Afrika.

Asami Miketa som arbetar vid Irena framhåller att länder i Afrika måste investera i ny teknik för att på ett hållbart sätt kunna utnyttja den enorma energipotentialen hos biomassa.