Radar · Nyhet

Svenskt trafikmål kan skrivas om

Regeringens utredare konstaterar att Sveriges ambitioner för sänkta utsläpp från vägtrafiken kan bli lägre än de föreslagna. Miljömålsberedningen diskuterar därför nu att överge målsättningen om att minska utsläppen med 80 procent till 2030.

Enligt Naturvårdsverkets preliminära siffror minskade Sveriges utsläpp av växthusgaser endast med 1 procent under 2015 i jämförelse med året dessförinnan. Takten har sänkts och är inte tillräcklig för att Sverige ska nå sitt kallade nettonollutsläpp till 2045.

Anledningen till inbromsningen är framför allt utvecklingen inom transportsektorn. I riksdagen råder konsensus kring målet med minskade utsläpp på 80 procent till 2030, men ändrade politiska riktlinjer av det slag som Miljömålsberedningen nu flaggat för vore ett bakslag för klimatarbetet, menar Jens Holm, klimatpolitisk talesperson för Vänsterpartiet.

– Jag hoppas verkligen att vi når längre än så, säger han till SvD.

Miljöpartiet, vars trovärdighet i frågan kantstötts av partiets gröna ljus till Förbifart Stockholm – Sveriges största vägprojekt genom tiderna – vill se fossilfri vägtrafik till 2030:

– Det är vårt bud, säger Stina Bergström, MPs miljöpolitiska talesperson.