Glöd · Sidan 3

Schlyter – Lillemets – Mutt – Amin


Kärnvapen är ett hot mot allt liv. Det vore ett ödesdigert misstag av Sverige att inte säkerställa att de aldrig finns, eller ens
passerar inom vårt territorium. Steg för steg har Sverige
närmat sig kärnvapenalliansen Nato. Det senaste och kanske mest betydelsefulla steget mot fullt medlemskap är det så
kallade värdlandsavtal som alliansregeringen lät ÖB underteckna 2014, tio dagar innan den avsattes av väljarna. (…)

Ett allvarligt problem med avtalet är att vi inte skyddar
svenskt territorium mot kärnvapen. I paragraf 3.3 står:
”Detta samförståndsavtal är avsett att överensstämma med
Natos doktrin och principer och utgör en övergripande överenskommelse och struktur för värdlandsstöd”. Vi vet alla att
kärnvapenavskräckning ingår som en central del i Natos
doktrin, men detta kan omöjligen bli del av en feministisk utrikespolitik som syftar till total avveckling av alla kärnvapen.