Radar · Nyhet

Oklahoma på väg att kriminalisera abort

Delstaten Oklahoma i centrala USA har förvandlats till ett slagfält i den amerikanska abortfrågan. En ny lag kan inom kort kriminalisera abort, men lagen strider enligt kritiker mot den amerikanska konstitutionen. Frågans politiska inramning kan komma att påverka presidentvalskampanjen.

Efter en omröstning i Oklahomas senat förra veckan stod det klart att läkare som utför en abort i delstaten riskerar åtal och kan komma att straffas med fängelse i upp till tre år. Lagen blir, om den sätts i verket, unik i sitt slag i USA, menar Center for Reproductive Rights, och ett hårt slag mot kampen för kvinnors rätt till sina egna kroppar i Oklahoma.

– Eftersom jag tror att livets uppkomst sker vid befruktning borde det beskyddas. Jag tycker att det är en grundfunktion hos en delstatsregering att försvara livet redan från första början, säger Nathan Dahm, republikansk senator, och den politiker som tagit fram lagförslaget, till TIME.

 Förslaget röstades igenom utan föregående debatt med bred marginal: 33–12. Med lagen i ryggen kan läkare i Oklahoma som utfört en abort förlora sin läkarlegitimation och avskedas. Kritiker menar att lagen strider mot den amerikanska konstitutionen och grundar sin uppfattning i fallet ”Roe mot Wade” 1973, där USAs högsta domstol klubbade igenom en landsomfattande legalisering av abort.

Ervin Yen, republikan och enda praktiserande läkaren i Oklahomas senat, röstade emot lagförslaget och kallade det för ”galet” i en intervju med CNN. Det enda som nu återstår innan Oklahoma i praktiken kriminaliserar abort är senator Mary Fallins godkännande. Även Fallin är republikan, men enligt uppgifter från hennes presstab har hon inte tagit ställning. Amanda Allen, jurist vid Center for Reproductive Rights, vädjar öppet till Fallin att fälla förslaget, som meddelat att besked kommer först efter att hon har gått igenom lagförslaget.

Abortfrågans framtid faller ner i Mary Fallins knä just som republikanernas trolige presidentkandidat Donald Trump aviserat intresse i att nominera henne till sin vice-presidentkandidat. Fallins beslut kommer därför inte bara att påverka Oklahomas kvinnor och läkarkår, det kommer även att få effekter på nationell nivå.

Hos Demokraterna kungjorde partiets troliga presidentkandidat till hösten sin avsky för utvecklingen i Oklahoma:

”Vi kan inte stillatigande se på medan extrema politiker angriper kvinnors grundläggande rättigheter. Det strider inte bara mot konstitutionen – det är fel”, skrev Clinton på Twitter.