Radar · Nyhet

Ja till skjutningar över Vättern

Omfattande protester från boende, naturvårdsföreningar och kommuner hjälpte inte. Länsstyrelsen har nu gett Försvarsmakten tillåtelse att öka sina skjutningar över Vättern, och det handlar om en stor ökning.

Försvarsmakten får i fortsättningen avfyra 69 000 skott och 150 övningsraketer i sjön årligen i tio år framåt. Det ska jämföras med de 1 000 skott som varit tillåtet förut.

– Detta är ett allvarligt bakslag för Vättern som skyddat område och dricksvattentäkt, men även för miljön i allmänhet, kommenterade Bengt Eriksson, företrädare för Aktion Rädda Vättern beslutet på nyhetssajten JNytt.