Radar · Nyhet

Ökad medellivslängd i världen

Nya siffror från Världshälsoorganisationen (WHO) visar att medellivslängden har ökat med fem år mellan 2000 och 2015. Ökningen är den snabbaste världen skådat sedan 1960-talet. Men hur länge du lever beror alltjämt på var du bor.

Barn födda 2015 kan räkna med en genomsnittlig livstid på drygt 71 år. Siffran är högre för en kvinna (73,8 år) än för en man (69,1).

– Stora framsteg har gjorts när det gäller att reducera dödsfall på grund av sjukdomar som går att behandla och bota, säger Margaret Chan, WHOs generaldirektör, i samband med att FN-organets senaste rapport släpptes.

Däremot är framstegen väldigt ojämnt fördelade, visar WHOs siffror. Den afrikanska kontinenten befinner sig alltjämt i bottenskiktet. Samtliga fem länder med lägst medellivslängd återfinns söder om Sahara: Sierra Leone, Angola, Centralafrikanska republiken, Tchad och Elfenbenskusten. I Sierra Leone är medellivslängden knappt 50 år.

I andra änden av skalan ståtar tre länder med en medellivslängd på över 83 år: Japan, Schweiz och Singapore. Närmast i topp på delad fjärdeplats finns Australien och Spanien. I Sverige, som också ligger i den absoluta toppen, är medellivslängden 82,4 år.

Gapet mellan toppen och botten har visserligen minskat, visar WHOs siffror, men skillnaden är stor och särskilt kvinnor och barn förblir utsatta: 303 000 kvinnor dör i samband med graviditet eller förlossning, och 5,9 miljoner barn världen över får aldrig uppleva sin femårsdag.

25 procent av medianinkomsten i många hushåll i tredje världen går till sjukvård, visar WHOs kartläggning. som även konstaterar att fler årligen dör av luftföroreningar än smittas av hiv.

– Att ha en stark primärvård är det bästa vi kan göra för att se till att ingen lämnas på efterkälken, menar Margaret Chan.