Radar · Nyhet

Klimatflyktingar möter osäker framtid i Indien

Sanjeela Sheikh såg ingen framtid efter att havet slukat hennes hem och alla ägodelar. Nu är hon en av många bangladeshier som kämpar hårt för att bygga upp ett nytt liv i grannlandet Indien, och de väntas bli fler.

Sanjeela Sheikh levde som jordbrukare i kustdistriktet Bhola vid Bengaliska viken fram till att katastrofen slog till. Hon förlorade allt hon ägde, även åkermarker. Den första tiden efteråt övervägde hon till och med att ta sitt liv. Men det slutade med att hon fick börja arbeta för en granne i stället, samtidigt som hon började spara pengar för att göra som en del av sina grannar – söka en bättre framtid i Indien.

Till sist kunde hon ta sig med buss och sina få tillhörigheter till delstaten Västbengalen i Indien. Därifrån lyckades hon sedan resa med tåg till Delhi, trots att hon inte hade någon biljett. Nu arbetar och bor hon i den indiska huvudstaden.

– Jag har förlikats med mitt öde. Det fanns ingen framtid för mig i Bangladesh, säger 36-åriga Sanjeela Sheikh, som nu arbetar som hembiträde hos en familj där hon också bor.

Bangladesh är tillsammans med Indien, Kina och Filippinerna några av de länder som anses vara särskilt sårbara för klimatförändringarnas effekter. Förra året sa Bangladeshs premiärminister Sheikh Hasina att runt 30 miljoner av landets medborgare kan komma att tvingas bort från sina hem under de kommande 35 åren.

Orsakerna till att så många förväntas överge sina hem är bland annat att de riskerar att bli av med sina åkermarker på grund av stormar, torkor, stigande havsnivåer samt en allt mer begränsad tillgång på vatten. Enligt en rapport från Asiatiska utvecklingsbanken riskerar närmare 37 miljoner människor i Indien, 22 miljoner i Kina och 21 miljoner i Indonesien att fram till år 2050 drabbas av stigande havsnivåer.

Återkommande och allt värre naturkatastrofer har redan lett till att miljontals utsatta människor som Sanjeela Sheikh har tvingats bort från sina hem. Enligt Genèvebaserade organisationen Internal Displacement Monitoring Center, tvingades minst 19,3 miljoner människor i världen bort från sina hem under förra året på grund av olika naturkatastrofer – varav närmare 90 procent hängde samman med extrema väderfenomen.

Samtidigt som antalet så kallade klimatflyktingar växer har deras juridiska status förblivit svag, och i Indien riskerar de som migrerat från Bangladesh att deporteras.

Indiska och bangladeshiska forskare beräknar att närmare en miljon människor i närheten av floden Brahmaputra blivit hemlösa under de senaste tre decennierna. Särskilt utsatt är befolkningen i den lågliggande deltaregionen Sundarban vid Bengaliska viken, vars befolkning består av 13 miljoner främst fattiga människor på båda sidor om gränsen.

I det stora floddeltat finns det närmare 200 öar där såväl skogar som marker gått förlorade på senare år på grund av stigande havsnivåer. Experter hävdar att havet stiger mer än dubbelt så snabbt som det globala genomsnittet i Sundarban och en stor del av deltat riskerar att stå under vatten inom bara ett par decennier.

– En sådan katastrof skulle utlösa en massiv ström av klimatflyktingar, vilket skulle bli en enorm utmaning för både Indien och Bangladesh, säger Abhinav Mohapatra vid Indiens meteorologiska departement.

FNs klimatpanel bedömer att havsnivåerna runt Indien kommer att stiga med 38 centimeter fram till år 2050, vilket skulle leda till att tiotusentals människor blir av med sina hem. För nästan den fjärdedel av landets befolkning som lever nära kusterna utgör klimatförändringarna ett allvarligt hot.