Glöd · Debatt

Suveräna medborgare – makthavarnas skräck

DEBATT Göran Perssons beröm av den politiska stabiliteten i Kina 1996 säger en hel del om hur politiker även här hemma tänker kring samhällsordningen. Att en majoritet av den vuxna befolkningen varje dag går till jobbet och att de unga på samma sätt går till skolan måste kännas bra för dem som vill ha kontroll över sina medborgare.

En utveckling där allt fler arbetsuppgifter tas över av datorer och robotar måste då upplevas som en mardröm. Medborgare som i en framväxande cirkulations- och delningsekonomi agerar allt mer suveränt i förhållande till överheten blir då förstås en logisk följd av den pågående teknologiska utvecklingen. Riksbankens meningslösa försök att hålla uppe inflationen är också en bekräftelse på denna utveckling.

Människor i gemen skulle kunna klara sig med en betydligt lägre disponibel inkomst än i dag med tanke på hur priserna nu utvecklas. Det som motverkar detta är att bostadsmarknaden inte fungerar. Om man är konspiratoriskt lagd kan man få för sig att det ligger i makthavarnas intresse att detta marknadshaveri bara fortsätter.