Glöd · Sidan 3

Peter Eriksson


Jag är inte rädd för ryssen!

Jag är däremot livrädd för präktiga ansvarsfulla helsvenska makthavare. De hotar mig dagligen. De vill göra pengar av de fjällskogar jag älskar. Europas sista orörda rinnande vatten vill de till varje pris exploatera. De vräker ut mer än 30 miljarder kronor varje år på vapen och militär.

Ett socialt försvar är en motmakt för den som inte har en fet plånbok, för den som vill försvara sig utan att använda våld. Den som lär sig grunderna kan, som i Östeuropa, aktivt vara med och störta militärdiktaturer lika väl som att försvara dagis eller demokrati.
Men ett socialt försvar handlar också om att bygga upp. Att skapa ett stabilare och mindre sårbart samhälle i fred med natur och människor.

Peter Eriksson, europaparlamentariker och fd språkrör för MP, på baksidan av boken ”Socialt försvar – en ickevåldsrevolution” som gavs ut av MP Norrbotten 1990. Foto: Fredrik Persson