Radar · Nyhet

En rad Nato-samarbeten på svensk politisk agenda

Sverige skickar för första gången arméförband till en av tre stora Natoövningar i Östersjöområdet i början av juni. Samtidigt väntas också beslut om ett formellt deltagande i ett Natocenter mot rysk propaganda.

Beslutet om deltagandet i militärövningarna togs av regeringen förra veckan och innebär också att de skickar marin personal till en militärövning i Östersjön. Sammantaget ska omkring 40 000 man från ett 30-tal medlems- och partnersländer till Nato delta i de tre parallella övningarna, rapporterar SvD.

Beslutet bidrog till ytterligare press på regeringspartnern Miljöpartiet och kritiseras av bland andra tidigare språkröret Birger Schlaug i en bloggpost.
”Miljöpartiets rötter i fredsrörelsen syns inte mycket av när statsråden agerar.”
Under tisdagen kritiserades också regeringen av vänsterpartisten Stig Henriksson för den uttalade ambitionen att ansluta sig till Stratcom i Riga, ett center specialiserat på att analysera och motverka rysk desinformation och propaganda. Henriksson ser det som mycket problematiskt att bidra med personal till ”propagandacentralen” och hänvisar bland annat till att Nato själva varit deltagande i att sprida ”falska rykten och desinformationskampanjer” om insatserna i Libyen och Irak.

Från moderat håll kritiserades regeringen under tisdagen också för att dröja med att ta beslut om Stratcom, trots flera viljeyttringar från ministrar. Enligt uppgifter till Svd ska beslutet dröja på grund av intern kritik inom både S och MP mot ytterligare ett närmande till militäralliansen. Nästa vecka väntas nämligen riksdagen med bred majoritet godkänna värdlandsavtalet med Nato, som innebär att Nato kan få rätt att agera på svensk mark efter godkännande av regeringen.
Jacob Hederos