Radar · Nyhet

Bangladesh förstärker skyddsmurar mot havet

Miljontals bangladeshier kan på sikt tvingas bort från sina hem på grund av tilltagande stormar och stigande havsnivåer i klimatförändringarnas spår. Nu har landets myndigheter inlett en satsning för att bygga ut skyddsvallar vid havskusten.

Vattenmyndigheten BWDB har gett en kinesisk firma i uppdrag att förstärka de gamla skyddsvallarna i flera av landets kustdistrikt. Vid kustregionen mot Bengaliska viken finns ett stort antal floder vars vattennivåer påverkas av tidsvattnet på grund av det flacka landskapet. Problemet har blivit allt större på grund av klimatförändringarna.

– Vi kommer att reparera alla 139 skyddsvallar på grund av de förändringar som klimatet förväntas ge upphov till fram till år 2050. Detta för att skydda kustbefolkningarna från klimatrelaterade katastrofer som cykloner och stormvågor, säger vattenminister Anisul Islam Mahmud till IPS.

Bangladesh byggde på 1960-talet ett stort antal skyddsvallar längs landets kust till skydd mot havsvatten. Fördämningarna syftade då i första hand till att skydda jordbruksmarker från höga vattenflöden och försaltning.
Nu hotas dessa gamla fördämningar i stället av återkommande stormar och cykloner. I samband med de båda stora cyklonerna Sidr 2007 och Aila 2009 förstördes många fördämningar vilket ökat hotet mot de människor som bor vid kusterna.