Radar · Nyhet

Varm och torr vinter slår hårt mot Kashmirs bönder

Det opålitliga klimatet ställer till det för Kashmirs bönder. I februari i år slogs ett 76 år gammalt värmerekord i Kashmir, då uppmättes hela 20,6 grader – nästan 10 grader över den normala temperaturen.

Mukhtar Ahmad, 57, sliter på sin lilla jordplätt i den indiska delen av Kashmir. Men han hyser inga förhoppningar inför årets skördesäsong – inte efter den torka som har präglat vintern i den nordliga delstaten.

Förra skördesäsongen drabbades regionens bönder i stället av omfattande översvämningar och Mukhtar Ahmad var en av många som fick förstörda skördar. Hans förhoppning var att förutsättningarna skulle bli gynnsammare i år, men regionen har under de senaste månaderna varit utsatt för en ovanligt torr period.

Under vintern kom det knappt någon nederbörd alls. I de högre delarna av Kashmirdalen kom det inte någon snö, inte ens under den kallaste perioden, den del av vintern som lokalbefolkningen kallar chilla-i-kalaan.

Redan 2007 skrev biståndsorganisationen ActionAid i en rapport om klimatförändringarna i Kashmir att medeltemperaturerna i regionen stigit med mellan 1,45 och 2,30 grader Celsius.

Bristen på nederbörd och de stigande temperaturerna har även en allvarlig inverkan utanför delstaten. I Pakistan är miljontals människor beroende av Kashmirs vattenflöden. Irshad Muhammad Khan som är chef för ett globalt center i Pakistan där man studerar klimatförändringar säger att uppemot 80 procent av de vattenflöden som går igenom Pakistan kommer från Himalayas glaciärer.

Återkommande torra perioder riskerar att slå mycket hårt mot Kashmirs bönder. Professor Shakil Ahmad Romshoo, som tidigare var chef för avdelningen för geovetenskap vid Kashmirs universitet, har gjort flera studier av klimatförändringarnas effekter i delstaten. Enligt honom är 70 procent av Kashmirdalens vattenreservoarer beroende av vatten från smältande snö.
– För att grödor och frukter ska växa krävs det ordentliga snöfall, understryker Shakil Ahmad Romshoo för IPS.

För bönder som Mukhtar Ahmad har situationen gått från att vara dålig till att bli ännu sämre.
– Jag har aldrig tidigare upplevt en så här lång torr period, säger han.

Samtidigt har även vattenflödet i Kashmirs floder minskat – vilket kommer att slå mot vattenkraftverken.

– De nuvarande väderförhållandena kommer att slå mot årets elproduktion eftersom vattenflödena i floderna redan har börjat minska, säger N A Kakroo, som är chef för delstatens energibolag.

Samtidigt varnar klimatexperter för att Kashmir i framtiden måste förbereda sig på fler extrema väderfenomen i form av kraftiga regnväder, kallare somrar, varmare vintrar och fler hagelstormar.