Radar · Nyhet

Stor forskningsinsats om barn, migration och integration

Med fokus på de många barn som söker skydd i Sverige startar Stockholms universitet nu en forskningsinsats om integration. Projektet är tvärvetenskapligt och sträcker sig till 2019.

15 miljoner kronor ska läggas på att öka kunskapen om ”de snabba förändringarna i samhällsutvecklingen”.

– Frågan om hur våra nyanlända, och inte minst barnen, bäst ska kunna integreras i vårt samhälle är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Med den här satsningen vill Stockholms universitet ta sitt ansvar och bidra där vi kan: inom forskning, utbildning och samverkan, säger rektor Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Forskningsbehovet är stort och angeläget, menar man, och detta blir ett tillägg till den forskning på området som redan pågår. Ett syfte är att samla kunskap och erfarenheter från olika områden eftersom integrationsfrågan till sin natur är tvärvetenskaplig.

Tanken är också att utveckla mötesplatser för frågor om barn, migration och integration, där exempelvis relevanta myndigheter och organisationer kan möta universitetets forskning och knyta kontakter med universitetet och varandra.

Forskningssatsningen koordineras av Barnrättscentrum på Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet.

Arbetet har redan påbörjats och under 2017 och 2018 är ett antal evenemang som workshops och seminarier inplanerade. En slutkonferens och en rapport planeras till början av 2019.