Radar · Nyhet

Den envisa frågan om kolet

I helgen höll Miljöpartiet en så kallad temakongress i Karlstad med huvudspåret global hållbar utveckling. Frågan om Vattenfall och kolet dök envist upp i olika sammanhang och partiets ledande förespråkare konfronterades av både medier och ombud.

Den kritiserade försäljningen av Vattenfalls kolgruvor aktualiserades ytterligare av massaktionen Ende Gelände i Tyskland och Greenpeace-aktivister utanför kongresshuset. På söndagskvällen väckte också en artikel i Dagens Industri stor uppmärksamhet, där en tjänsteman knuten till MP på regeringskansliet uppger att det redan sedan i höstas funnits ett avtal om försäljning.

Enligt Dagens Industri skulle Miljöpartiet ha avstått från att ta strid i frågan på grund av denna hemliga överenskommelse med S, som går ut på att affären skulle prövas på strikt affärsmässig grund.

I SVTs Agenda gav de nyvalda språkrören på söndagskvällen inget rakt svar på frågan men till TT förtydligade Gustav Fridolin sedan att det inte finns en sådan överenskommelse. Det svepande svaret handlade om att han inte suttit med i den statsrådsgrupp som behandlat frågan och ville ”försäkra sig om att det inte finns några missförstånd” genom kontakt med näringsminister Mikael Damberg (S).

– Och nej, det finns ingen annan överenskommelse om att vi inte skulle kunna säga nej av miljöskäl. Däremot är vi överens om att ägardirektiven gäller när regeringen prövar affären, sa han till TT.

Som helhet klarade sig miljöpartiledningen utan något stort bakslag vid helgens kongress. Exempel på några heta motioner var en om flyktingamnesti och en om ett fredsdepartement med fredsminister. Många kritiserade också att värdlandsavtalet med Nato på grund av temat inte kunde tas upp på allvar under kongressen och fortsatte att lyfta frågan i debatter trots att den inte fanns på dagordningen.

Nästa nummer av Syre, som kommer på fredag, innehåller ett djuplodande reportage från MP-kongressen.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV