Energi · Läsarnas

SVT ger efter för ukrainska påtryckningar

Ukrainska högerextremister har påverkat SVT att flytta sändningen av en dokumentär om massakern i Odessa i maj 2014, skriver Tord Björk på läsarnas sida. Vill du också ge Syres läsare del av dina tankar? Vill du dela med dig av upplevelser, dikter, noveller, bilder eller annat på läsarnas sida? Välkommen att skicka det till malin.bergendal@tidningensyre.se!

Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter och ukrainska organisationer har sökt påverka det fria ordet i Sverige och önskat att deras bild ska kommentera en dokumentär om Odessamassakern och högerextremism i Ukraina när den sänds i SVT. Påtryckningarna ledde till att SVT inte sände dokumentären Ukraina – revolutionens mörka ansikte av den välrenommerade franske filmaren Paul Moreira som planerat 1 maj, dagen före tvåårsminnet av Odessamassakern.

Östgruppens agerande är att skända de mänskliga rättigheterna och offer för ett massmord. De hänvisar i sina påtryckningar på SVT till norske journalisten Johan Færseth som i norska tidningen Dagbladet kritiserat dokumentären för att belysa Odessahändelserna på ett felaktigt sätt. Hans argument är att ”de flesta i fackföreningsbyggnaden ser ut att ha dött av gasförgiftning från provisoriska barrikader efter att bägge sidor kastat molotovcocktails”. Det är att ge bägge parter skulden för den massaker som skedde och förnekelse av massmord. Færseth uttunnar och fördunklar ansvarsfrågan som om huvudansvaret för det som skett ligger på annat håll. Att det tog en halvtimme för brandkåren att komma fram menar han visar att ”mycket tyder på att huvudansvaret ligger hos brandväsendet”.

Sedan när har brandkåren huvudansvar för att en folkmassa sätter eld på en byggnad som de omringat? Östgruppen vill att denna typ av förnekelse av massmord ska ges företräde i public service-media och att röster som avviker mot den svenska statens officiella syn på Ukrainakonflikten ska stigmatiseras som byggande av ”konspirationsteorier”.
De tillbakavisar också kritiken mot bilden av de högerextrema i dokumentären. De påstår att dokumentären säger att högerextrema grupper dominerar Ukraina, när den i själva verket bara säger att de utgör ett våldsbenäget hot som växte till sig under majdanupproret.

Medan Östgruppen och andra selektiva försvarare av mänskliga rättigheter söker förminska hotet från högerextremismen i Ukraina gick högern och regeringen till attack mot de som sökte fira första maj och segern mot nazismen i Ukraina. På uppmaning av fascistpartiet Svoboda grep säkerhetspolisen anarkister som förberedde en förstamajmanifestation i Lviv i Västra Ukraina. Deras brott var ”försök att med våld störta den konstitutionella ordningen” med parollen ”Arbetare, res er upp för friheten”.

Kommunister som förberedde segern över Nazityskland 9 maj greps för brottet medlemskap i terroristisk organisation. Istället för förstamajfirande och firande av seger mot nazismen höll den civila grenen av Azovska regementet i nationella gardet, som leds av nynazister, fackeltåg 29 april på årsdagen för bildandet av SS divisionen Galicien.

I Odessa gick högerextremister till attack mot dem som sökte uppmärksamma stadens befrielse från nazismen den 10 april och förstörde de sörjandes minnessymboler vid fackföreningshuset inför tvåårsdagen av massakern. På årsdagen greps 14 personer som sökte protestera mot massakern vid det avspärrade fackföreningshuset. Andra genomförde en manifestation mot talmannen i ukrainska parlamentet, Andre Parubiy, som grundade det fascistiska socialnationalistiska partiet i Ukraina och är anhängare av antisemiten och fascisten Stepan Bandera. Han var ordförande för nationella säkerhetsrådet och på plats inför Odessamassakern för att samtala och utrusta högerextremister med skyddsvästar inför andra maj, och ses av många som pådrivande från regeringshåll för den situation som ledde till massmordet i fackföreningshuset.

Medan högerextremismen fortsätter verka i Ukraina i samarbete med staten, och åminnelsen av Odessamassakern tystas ner, fortsätter de journalister och organisationer som anpassat sig till den svenska statens hållning i Ukrainakonflikten att kräva särbehandling av alla avvikande röster. Låt dem inte komma undan, skriv på namninsamlingen och fortsätt arbetet mot de som vill stigmatisera andra röster än den egna som ”konspirationsteorier”.

SVT kommer nu att visa dokumentären 23 maj och menar att det är en normal rutin att att göra en genomgång av fakta och relevans av de filmer som sänds. Därefter gör de olika former av, ibland större ibland mindre, bearbetningar. Dokumentären har sänts i andra länder utan dessa ändringar. SVT ger efter för påtryckningarna med en extraordinär genomgång.