Radar · Nyhet

Skarpt läge för klausul om solidaritet

I spåren av Islamiska statens (IS) terrordåd i Paris den 13 november förra året begärde den franska regeringen stöd från andra EU-medlemmar i kampen mot terrororganisationen. Frankrike tog hjälp av artikel 42.7 i EU-fördraget, den så kallade solidaritetsförklaringen. Det är första gången denna hamnar i skarpt politiskt läge för svensk del.

Solidaritetsförklaringen innebär att ett EU-land inte passivt kan låta en katastrof eller ett angrepp på ett annat EU-land passera utan att bistå landet i fråga. I det här fallet handlar det om ammunition, som Frankrike säger sig lida brist på, och som Försvarsutskottet nu uppmuntrar riksdagen att bistå landet med genom en snabb försäljning.

Majoritet för förslaget tros vara säkrad då det bara är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som reserverat sig mot ammunitionsförsäljningen. Förslaget går till omröstning i riksdagen den 19 maj.