Glöd · Panelen

Panelen

Miljöpartiets valberedning föreslår Isabella Lövin som nytt språkrör efter Åsa Romson. Är byte av kvinnligt språkrör lösningen på MPs problem?

Nej. Men en förändring var ett måste oavsett vad en tycker om Romsons insats. Och även om Fridolin bättre kan svara för sig, ska båda språkrören hållas ansvariga för MPs utveckling. Båda bör bytas och politiken återtas för att ”problemen” ska kunna åtgärdas.

Lena Carlberg, 47 år, journalist, Östhammar

Det är ett spel för
galIerierna. Miljöpartiet ville behålla Fridolin för att hans post som utbildningsminister inte skulle tillsättas med en socialdemokrat. Det är märkligt att de väljer Lövin som efterträdare, när hon i EU-parlamentet aktivt motarbetade MPs linje rörande exempelvis upphovsrätt. I september 2010 röstade hon ja till Gallo-rapporten som kräver hårdare tag mot fildelare. Att ersätta Romson med Lövin kan liknas vid att MP gräver sin egen grav.

Iman Mirbloki, 36 år, operativ chef för Bitnation Space Agency, Stockholm

Ledarbyten ger sällan den snabba effekt i opinionen som partier önskar. Problemen är mer komplexa, särskilt för ett parti som delar regeringsansvar. Ibland kan det vara nödvändigt, men sällan tillräckligt. Det här handlar nog mer om att MP gått med på en politik som är långt från vad partiet gick till val på, men inte heller uppfattas ”vuxet” nog att ta ansvar för den politik som förs.

Ulf Schyldt, 45 år, aktiv i Humanisterna, Stockholm

Delta i debatten!
Skriv vad du tycker och skicka till glod@tidningensyre.se. Vi tar emot texter på max 3500 tecken (inklusive mellanslag).