Radar · Nyhet

Övningar i klassrummen gav bättre skolmiljö

Att aktivt arbeta hälsofrämjande i skolan ger resultat. Det visar ett projekt i Karlstad som nu utvärderats i en avhandling i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Under åren 2006 till 2012 genomfördes en rad aktiviteter i skolorna i Karlstad, inom ramen för folkhälsoprojektet ”Skolan förebygger”.

Det handlade framför allt om utbildningsprogram för grundskollärare. Till klassrummen fick de sedan med sig övningar för att främja sociala relationer, välmående och positiva beteenden.
Det övergripande syftet var att förbättra skolmiljön som sådan och avhandlingen beskriver hur trivsel kan förbättras och barns perspektiv tas tillvara.
Under projektet skedde också mätbara förbättringar och de var större än i andra Värmlandskommuner, visade en jämförelse.

– Alla barn har rätt till en trygg skolmiljö och hälsofrämjande arbete i skolan kan bidra till att främja hälsa och skolprestationer, säger Louise Persson som skrivit avhandlingen.

Hon menar att det är angeläget att skolan blir mer hälsostödjande.

– Inte minst då forskning visar att det finns ett behov av det, både ur ett barn- och ett samhällsperspektiv.