Radar · Nyhet

Zimbabwes boskap dukar under av torkan

Evans Sinyoros få kvarvarande kor är så magra att de bara består av skinn och ben där de ligger och blickar ut över ett snustorrt landskap och en uttorkad damm. Mängder av boskap har dött i torkan som drabbat Zimbabwe och för många människor är situationen desperat.

Torkan hänger samman med väderfenomenet El Niño, som i år har slagit mycket hårt mot bland annat södra Afrika. För Evans Sinyoro, som bor i Buhera i distriktet Manicaland, har torkan fått förödande konsekvenser.

– Jag hade 27 kor, men 24 har redan dött på grund av bristen på betesmarker och dricksvatten, berättar Evans Sinyoro för IPS.

Miljontals människor i regionen har drabbats av en ökande brist på mat samtidigt som allt fler vattendrag har torkat ut. Mängder av människor tvingas bege sig ut på långa vandringar i det torra landskapet i jakt på vatten till sina hushåll och till sina snabbt minskande bestånd av kreatur.

– Det är en ständig kamp att få tag på vatten till boskapen och vi tvingas gå över nio kilometer för att hitta vatten till våra hushåll, berättar Evans Sinyoro.

De som drabbas allra hårdast av torkan är kvinnorna.

– Vi måste gå upp jättetidigt för att leta vatten så att våra barn kan tvätta av sig innan de går till skolan, berättar fyrabarnsmamman Madeline Chishamba från Buhera.

Experter berättar att mängder av boskap står hjälplösa när vattnet tar slut.

– Bara här i Buhera kommer det dagligen nya rapporter om hur ytterligare mellan 20 och 30 djur dukat under på grund av bristen på bete och vatten. Situationen hotar att slå ut hela landets boskapsbestånd, säger Neverson Mutero, vid de lokala jordbruksmyndigheterna.

Flera FN-organ har gjort insatser för att rädda boskap i Zimbabwe, berättar Leonard Makombe, vid livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO:s kommunikationsavdelning.

Allra värst uppges situationen vara i provinsen Masvingo. Där har inte bara skördarna gått förlorade, utan över 6 500 kor har hittills fallit offer för torkan, enligt landets jordbruksdepartement. I hela landet ligger den inrapporterade siffran på 16 000 döda djur.

Enligt jordbruksdepartement är den torka som nu härjar i Zimbabwe den värsta sedan 1992, då över en miljon av landets dryga fem miljoner kor dukade under.
I flera provinser har priserna på boskap sjunkit snabbt, och de kan nu ligga på bara en tiondel av värdet innan krisen.

Boskapsdöden drabbar många människor mycket hårt, eftersom det är de djur som nu dukar under som var många zimbabwiers främsta inkomstkälla. Nu försöker många i stället sälja sin boskap medan det fortfarande går, för att ha råd med lite mat.

Enligt FNs livsmedelsprogram, WFP, är minst fyra miljoner zimbabwier i behov av matbistånd. Även i Sydafrika, Malawi och Zambia har torkan slagit mycket hårt. FN uppger att närmare 14 miljoner människor i södra Afrika lider brist på mat på grund av torkan. I Sydafrika har den värsta torkan i historien noterats och landet har för första gången på flera decennier tvingats importera stora mängder majs.

Enligt Zimbabwes jordbruksdepartement skulle landet behöva importera 1,4 miljoner ton majs för att klara sig fram till nästa skördesäsong våren 2017. I februari i år meddelade landets åldrande president Robert Mugabe att jordbrukssäsongen 2015–2016 var en nationell katastrof.

Samtidigt anser många boskapsuppfödare att de inte har fått någon hjälp att rädda sina djur.

– Vi har börjat få ett visst matbistånd från myndigheter och biståndsgivare, men vår boskap fortsätter att dö på grund av bristen på betesmarker och vatten, säger Evans Sinyoro.