Radar · Nyhet

Sportcenter river barriärer för personer med funktionshinder

Sportcenter vill riva barriärer för personer med funktionshinder
organisationer och enskilda aktivister på Västbanken arbetar för att öka medvetenheten om funktionshindrades behov.

Inte mycket har förändrats för den tiondel av den palestinska befolkningen som lever med funktionshinder – trots att det formellt antagits progressiva lagar och trots att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är ratificerad.

På den av Israel ockuperade Västbanken hamnar rättigheterna för personer med funktionshinder på botten av en lång lista av prioriteringar där säkerhet och försvar har högsta prioritet.

Under de senaste 30 åren av sammandrabbningar och krig har många skadats. Allt fler organisationer har börjat fokusera på rättigheter för personer med funktionshinder, men få har möjlighet att ställa myndigheter och statliga institutioner till svars för brister.

En ung kvinna som vill vara anonym berättar att hon kommer från en by nära Ramallah. Hon har ryggmärgsbråck och använder rullstol. Hon spelar bordtennis på Majd Sports, ett center i Ramallah som tillhör Abu-Raya rehabiliteringscenter.

– Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig. Jag är inte intresserad av välgörenhet. Jag vill ha möjligheter, säger hon till IPS.

Innan hon hörde talas om Majd Sports tilläts hon knappt gå utanför huset.

– Det är lite bättre nu men ibland känns det fortfarande som om jag sitter i husarrest. Min mamma låser in mig på rummet och hindrar mig från att gå ut. Hon försökte till och med bränna min rullstol.

Hon berättar om barn som kastar sten, svårigheter med trappor och envisa blickar. Hon slutade skolan när hon fick nog av en mobbande lärare.

Amani Samara som är en av centrets styrelsemedlemmar ringer ofta till den unga kvinnans föräldrar och försöker få dem att förstå dotterns önskan att vara aktiv.

– Vi hoppas kunna skapa fler möjligheter för människor med funktionshinder. Vi vill skaffa bättre utrustning till bordtennislaget och anordna utbildning i smyckestillverkning eller broderi. Men det är inte lätt att få de resurser som behövs för att förverkliga dessa idéer, säger hon.

Amani Samara menar att den största utmaningen är transporterna.

– I hela Palestina finns det inte en enda buss för rullstolsburna passagerare, säger hon.

Ett annat center i Ramallah, Jasmine Charitable Society, arbetar också för att främja integrationen och stärka självständigheten hos personer med funktionshinder genom att bland annat erbjuda regelbunden talterapi och arbetsterapi. Centret startades av en grupp föräldrar 2003 och tar emot 84 barn och unga vuxna med mentala funktionshinder.

– Det finns knappt något stöd alls från hälsoministeriet till dessa familjer. Det behövs bättre offentlig service tillgänglig för familjerna. Vi arbetar hårt för att sätta frågan på myndighetens agenda, säger Fatima Eid som är koordinator på centret.

Både Abu-Raya rehabiliteringscenter och Jasmine Charitable Society kan drivas tack vare avgifter samt lokala och internationella gåvor.

– Vårt mål är att de flesta ska utvecklas till självständiga vuxna, säger Noor Issa som är arbetsterapeut vid Jasmine Charitable Society.