Radar · Nyhet

Öar försvinner i Salomonöarna

Fem öar har försvunnit i Salomonöarna, i västra Stilla havet, till följd av stigande havsnivåer och kusterosion, visar en ny studie som publicerats i Environmental Research Letters. Även sex rev har lidit stor ekologisk skada till följd av erosion och ett tiotal hus har mellan 2011 och 2014 dragits ner i havet.

”Minst 11 öar runtom i Salomonöarna har antingen helt försvunnit eller riskerar att försvinna till följd av svår erosion”, fastslår studien genomförd av ett forskarlag från Australien.

Önationer som Salomonöarna genomlider redan nu allvarliga konsekvenser av ett upphettat klimat med stigande havsnivåer och ändrade väderförhållanden. Några av Salomonöarnas viktigaste näringar – fiske och jordbruk – påverkas svårt av den utbredande erosionen och allt surare havsbottnar.

I mars firades ”skogens och vattnets dag” i huvudstaden Honiara, där representanter från några den utspridda önationens mest isolerade hörn. Vattentillgången är på många håll i fara, förklarade parlamentsledamoten Christopher Laore, och satte fingret på människans ansvar för att stävja den oroväckande utvecklingen.

– Människan måste ta hand om och skydda miljön så att träd och vatten och andra vitala komponenter för mänskligt liv fortsätter att existera på jorden, sa Laore till Solomon Star News.