Radar · Nyhet

Förslag på ny abortlag i Malawi

Abort är förbjudet i Malawi och kan ge fängelse i 14 år. Enda undantaget från abortförbudet är om moderns liv är i fara. Men nu presenteras ett nytt lagförslag.

Under två år har en särskild lagkommission genomfört en översyn av den nuvarande lagen. Kommissionen ska inom kort lägga fram ett nytt lagförslag inför parlamentet där man föreslår att abort ska tillåtas i de fall där moderns fysiska eller psykiska hälsa är i fara och även i de fall där graviditeten är ett resultat av våldtäkt eller incest, eller när fostret är skadat.

Kyrkan i landet är motståndare till alla former av abort medan politikerna har en enad front och driver på för en förändrad abortlagstiftning