Radar · Nyhet

FN varnar för vattenkris

Förra veckan meddelade FN och Världsbanken att de ska tillsätta en högnivåpanel för vatten för att mobilisera mer ekonomiska resurser och öka investeringarna för förbättrad tillgång till vatten.

Redan om 15 år beräknas det globala vattenunderskottet ligga på runt 40 procent enligt FN. Nu har tio presidenter och premiärministrar lovat att arbeta tillsammans för att hitta lösningar på den globala vattenkrisen.
Trots förbättringar saknar minst 663 miljoner människor tillgång till rent dricksvatten.

Vattenkrisen förvärras av klimatförändringar och militära konflikter – i bland annat Irak, Jemen och Syrien.