Radar · Nyhet

Tumlarna ska skyddas med naturreservat

Tumlaren är en fridlyst art som minskat kraftigt i antal på senare år. EU-kommissionen menar att det svenska skyddet för tumlare är otillräckligt och nu föreslår länsstyrelsen i Skåne två nya Natura 2000-områden utanför Skånekusten för att skydda dem.

– De här nya områdena och våra förslag på åtgärder är ett steg på vägen dit när det gäller tumlare, säger Annelie Johansson, miljödirektör i Skåne i ett uttalande på länsstyrelsens hemsida.
Det största hotet mot tumlarna är stormaskiga bottensatta fiskegarn, men även undervattensbuller är ett hot. Samverkansgrupper för varje tumlarpopulation, med forskare, berörda myndigheter och representanter, får ansvaret för att ta fram lösningar för att nå bevarandemålen.
Förslagen till nya skyddsområden går nu ut på samråd.

Tumlaren är en tandval som kan bli upp till 1,9 meter lång. Tumlarens naturliga utbredningsområde i vårt land har förr sträckt sig upp i Bottenviken. Numera går den endast upp till och med Ålandshav i nordost.