Glöd · Debatt

Slutreplik: Vi måste kunna lita på Krav

DEBATT För alla levande varelser är mat något oundvikligt. Med ett stort utbud av matvarukedjor och ett ännu större utbud av artiklar så prioriterar du kanske efter kvalitet, tillgänglighet och troligen även efter kostnadsnivå.
Genom vårt köpbeteende skapar vi nya produkter. Ja, vi är bara i begynnelsen av att konsumera mer hållbart, och det behövs mer engagemang.

Vi läser dagligen om social dumpning och om färre livsmedelsproducerande företag i Sverige. Genom aktiva val vill vi att arbetare ska få en skälig ersättning. Vi vill att produkten tillverkas så att man undviker att urholka svenskt näringsliv och vi vill bidra till en konsumtion som är bra för vår hälsa och omgivningen där produkterna odlas.
Genom att aktivt visa att vi vill ha hållbara produkter där kostnaden motsvarar en juste tillverkningsprocess, både i form av mänskliga och materiella resurser så höjer vi nivån på vad som efterfrågas och utifrån detta justeras även utbudet.

Givetvis måste vi som konsumenter kunna förlita oss på att Krav-odlat och Fairtrade är just vad orden säger, annars faller ju hela idén om att vara en del av lösningen till motsats från att fortsätta vara fortsatt delaktig i problematiken. Ett grundläggande krav är ett lagligt agerande och rättvis kundbehandling. Ge oss konsumenter sanningsenlig information om den varan vi investerat kapital och vår hälsa i.
Via vårt köp har du fått vår tillit, det borde vara en självklarhet att du som näringsidkare återgäldar detta med respekt och en fair återkoppling på våra förfrågningar.

Jag efterlyser mer transparens och ett optimerat kontrollsystem som säkerställer anställnings- och odlingsförhållande på de Krav- och Fairtrade-märkta varorna som finns i min matvaruaffär.

Delta i debatten!