Radar · Nyhet

Kritiserat glyfosat kan bli kvar minst 10 år

Efter vårens intensiva debatt om glyfosat, där många anser att ämnet borde förbjudas, kommer nu EU-kommissionen med ett förslag om att förnya tillståndet i ytterligare 10 år. Glyfosat används i många bekämpningsmedel där Monsantos Roundup är det mest kända.

Uppgiften kommer från The Guardian, som tagit del av ett läckt dokument. Detta bara någon vecka efter att Europaparlamentet röstat för ett förbud mot användning i lekplatser, parker och trädgårdar.
WHOs cancerforskningsavdelning IARC har klassat glyfosat som troligtvis cancerframkallande. Men EFSA, European food safety authority, gjorde en annan bedömning utifrån, till viss del opublicerade, studier från företagen själva, och menade att ämnet var säkert.

Nu ska glyfosat prövas av European Chemicals Agency, ECHA. Under tiden kommer det nuvarande tillståndet att gå ut och det är troligt att ett beslut om förlängning tas innan slutet av juni. Enligt The Guardian planerar EU-kommissionen att förnya tillståndet för glyfosat i ytterligare 10 år.
Men dokumentet ger friare tyglar än vad EU-parlamentet vill se. Förutom den resolution som röstades igenom som förbjuder användning av glyfosat i parker vill man  begränsa ett nytt tillstånd till sju år och detta ska dessutom ses över så fort en klassifikation från ECHA är färdig.
Parlamentet vill också att man publicerar alla vetenskapliga fakta och att det görs en oberoende studie av om ämnet är hormonstörande.
Parlamentet menar också att det är oacceptabelt att använda glyfosat på grödor strax innan skörd för att få en jämnare mognad, en praxis som i dag används i flera länder men som inte är godkänd i Sverige.

Det läckta dokumentet har väckt starka känslor på båda sidor. En förespråkare för Glyphosate Task Force säger till The Guardian att kommissionen borde ha gett tillstånd på de 15 år som är standard: ”Vi ser ingen anledning till att glyfosat skulle behandlas annorlunda.”
Greenpeace talesperson för matfrågor i EU, Franziska Achterberg, är kritisk till både parlamentets och kommissionens hållning.

– Vetenskapen visar att glyfosat är en hälsofara och det måste förbjudas rakt av. Ett förbud i städer och trädgårdar skulle inte förhindra en storskalig förorening av mat, vatten, jord och luft, säger hon i ett pressmeddelande.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV