Glöd · Debatt

Företagen visar allt

I Syre nr 56 kritiserade James Brocka i en debattartikel transparensen i fråga om märkning av livsmedel. Förra veckan fick han svar från företrädare från Coop och Smak, och här är svaret från Krav.

DEBATT Det finns många engagerade medborgare och konsumenter som vill veta hur maten producerats. Det är inspirerande och är en av flera anledningen till att Krav har funnits i över 30 år.

Som replik på James inlägg vill vi börja med att tydliggöra: Om Krav-märket sitter på en förpackning visar det att maten i förpackningen odlats eller producerats enligt Kravs regler.
Vad gäller lingon och andra vilda bär som plockas i skogen kan dessa Krav-märkas om området är godkänt och plockarnas arbetsvillkor kontrolleras.

James ifrågasätter också trovärdigheten i ett system som inte lämnar efter sig offentliga kontrollrapporter. Vi kan ha förståelse för att det uppfattas som mindre transparent men menar att fördelarna överväger.
Kontrollen av alla Krav-certifierade företag bygger på att de öppet visar allt i verksamheten. Det får inte finnas några affärshemligheter, utan kontrollanten måste ha en fullständig insyn och kunna dokumentera allt. Vi eftersträvar att producenterna själva anmäler fel eller misstag som har skett om det betyder att man bryter emot reglerna. Det är normalt att de som är certifierade får anmärkningar på att de inte uppfyller reglerna på vissa punkter. Det vanligaste är att det rör sig om mindre allvarliga ”fel”, så kallade avvikelser och producenten får möjlighet att rätta till dem och fortsätta vara certifierad. Det är ett normalt förbättringsarbete.  Att då riskera att bli ”uthängd” med anmärkningar är inget som bidrar till öppenheten från producentens sida. Sen finns det grundläggande regler som inte får brytas och skulle företaget göra det så dras certifikatet tillbaka.

Läs gärna mer här om kontrollen: www.krav.se/kontrollen