Energi · En syl i vädret

Det våras för däggdjuren

När såg du ett barn amma senast? Det har du nog aldrig sett eftersom amning innebär att låta ett barn suga mjölk från ens bröst. Amma och mamma är i själva verket samma ord, även om inte alla mammor ammar och även om inte alla som ammar är mammor. Vad barnet gör är att dia. När jag påpekar det för människor som blandar ihop begreppen säger de nästan alltid att det är djurungar som diar.

Det är märkligt att man använder olika ord för samma sak, beroende på om det handlar om människor eller andra djur. Människor blir gravida medan katter och kor blir dräktiga. Och den mänskliga mamman ammar när hon ger sin unge mjölk, medan kattmamman ger ungarna di. Där har vi nog förklaringen till att dia låter så ”djuriskt” – men människobebisen och kattungen diar, båda två.

Dägga  är ett ovanligt ord, men intressant. Det är vad däggdjursmammor gör när ungarna diar. Från början däggade även mänskliga mödrar, vilket man kan läsa om i gamla bibelöversättningar. Men sedan länge används det bara om andra däggdjur – ja, däggdjur är förstås djur som däggar. Dia och dägga kommer från samma ordstam, indoeuropeiska dhei, och förhåller sig till varandra som sitta och sätta eller ligga och lägga.

Att vi använder olika ord för samma sak beroende på om det gäller människor eller andra djur handlar nog om ett upplevt avstånd. Insikten att vi alla är djur har tagit tid på sig att landa. Vi människor har sett de andra djuren som något annat och lägre, givna till oss att använda. Inte varelser att känna samhörighet med.

Själva födseln är en födsel, oavsett om den som föder är människa eller tillhör någon annan art. Men det är inte så lätt med orden ändå. Den 26 april berättade till exempel SVT om en kvinna som inte visste att hon var gravid förrän hon i helgen ”förlöste en liten bebis – något som ingen hade räknat med”.

Nej, det hade varit oväntat även om graviditeten hade varit känd. Att förlösa någon är att hjälpa till när hen föder barn, och det gör inte bebisar. Förhoppningsvis var det en barnmorska som förlöste kvinnan.

Prins Carl Philip verkar också behöva studera lite biologi, eller kanske en ordbok. När han nyligen berättade för media att han och hans fru hade fått en son sa han att barnet hade nedkommit. I själva verket var det prinsessan Sofia som nedkom med ett barn, medan lille Alexander helt enkelt föddes.

Förklaringen till att folk klämmer till med nedkomma eller förlösa när de menar något helt annat är uppenbarligen okunskap förenad med ett visst snobberi. Det ska låta lite fint, och dessutom ska man ju variera vokabulären.

Men att födas är att födas, oavsett om man är kattunge eller prins. Precis som både kattungar och småprinsar diar sina mammor (om de inte får nappflaska istället, men det är en annan historia). Vi är ju alla däggdjur.