Radar · Nyhet

Organisationer går samman för ”matsuveränitet”

Sverige behöver öka sin förmåga till självförsörjning, anser tre bonde- och småbrukarorganisationer som nu ska arbeta med Latinamerikagrupperna, Jordens vänner och Fian Sverige för en hållbar jordbrukspolitik.

Matsuveränitet för den egna befolkningen kommer att stå i centrum för samarbetet.

– Vi måste samla våra krafter för att gemensamt sträva efter en nationell livsmedelsförsörjning. Mat är ingen handelsvara utan en rättighet, säger Joel Holmdahl från Nordbruk i ett pressmeddelande.

Förutom Nordbruk ingår Via Campesina, Småbrukarna och Familjejordbrukarna i samarbetet.

I juni kommer en nationell livsmedelsstrategi att presenteras av regeringen. Organisationerna menar att den har ett fokus på ökad export och ytterligare industrialisering av jordbruket som ”riskerar att fördjupa den misslyckade avregleringspolitik för jordbruket som inleddes 1990”. De presenterar istället en lösning i begreppet matsuveränitet som bland annat handlar om att garantera hälsosamma livsmedel åt konsumenterna. Organisationerna vill sätta jordbrukaren i centrum för politiken men betonar att det inte är en landsbygdsfråga.

– Det här måste bli en samhällsfråga för det påverkar oss alla – inte bara jordbrukarna utan särskilt den urbana befolkningen. Tillsammans måste vi arbeta för en hälsosam, rättvis och ansvarsfull matproduktion, säger Karin Ericsson från Latinamerikagrupperna.