Radar · Nyhet

Ny teknik förenklar livet för risbönder

Tack vare en ny och specialbyggd spis och ångkokare behöver inte Salabanya Tabaitou längre stå och kisa på grund av röken när hon ångar det ris som ska säljas som parboiled.

Den nya spisen är byggd av tegel och har en skorsten som leder bort den irriterande röken från veden. Dessutom tar det numera bara 20 minuter att ånga riset i den nya kastrullen, jämfört med de två timmar det tog med den traditionella metoden.
– Numera är det här en trevlig aktivitet och mindre arbetsam. Jag ser fram emot att jobba eftersom jag numera ingår i en arbetsgrupp till skillnad från tidigare då jag fick slita på egen hand, säger Salabanya Tabaitou som bor i Malanville i norra Benin.

Den nya risångaren och spisen har utvecklats just för kvinnliga risodlare av forskningsorganisationen AfricaRice. Specialbehandlingen av ris görs vanligtvis av kvinnor och innebär att riskornen ångas innan de torkas och skalas. Metoden gör att riset får ett högre näringsvärde och skapar en produkt som det går att få mer betalt för. Ris som är parboiled är mycket efterfrågat både i Benin och i stora delar av övriga Afrika.

Ris är en stapelvara på många platser i Afrika, men på lokal nivå produceras mindre ris än det konsumeras. Förra året producerades det 14 miljoner ton ris på kontinenten och branschen är en inkomstkälla för närmare 35 miljoner småbönder. Samtidigt är hälften av det ris som äts i Afrika söder om Sahara importerat.

Africarice arbetar för att kvinnliga risodlare ska få möjlighet att producera bättre och mer näringsriktiga rissorter på lokal nivå – som ska ge ökade intäkter. Forskare inom organisationen har startat ett program med stöd från Afrikanska utvecklingsbanken som går ut på att olika grupper möts för att lära av varandra och hitta nya tekniska lösningar. Dessutom presenteras ny teknik som syftar till att öka risproduktionen på kontinenten.

Salabanya Tabaitou är en av fler än 500 kvinnor i Malanville som genom programmet har fått gå en utbildning om den nya ångningstekniken. Fler än hälften av Afrikas risodlare är kvinnor, men ofta har de sämre förutsättningar än sina manliga kollegor.

Den nya tekniken för att ånga ris kräver både mindre bränsle och vatten än den traditionella metoden.
– Ris är en viktig inkomstbringande gröda för kvinnor samtidigt som de får en allt mer erkänd och viktig roll i hela risets värdekedja, från frö till bord, säger Afiavi Agboh-Noameshie, som arbetar med jämställdhetsfrågor vid Africarice.