Radar · Nyhet

Basinkomst för en by i Uganda

I januari 2017 kommer den ideella organisationen Eight att börja ge en basinkomst till alla 50 hushåll i en by i området Fort Portal i Uganda.

Bakom Eight ligger Maarten Goethals, som arbetar med utvecklingsfrågor och filmmakaren Steven Janssen. Namnet kommer av att åtta euro i veckan är den basinkomst som organisationen anser vara lagom för en vuxen och två barn i Uganda. Summan ligger kring fattigdomsgränsen och är ovillkorad; hushållen kan själva bestämma vad de vill göra av pengarna.

Allt pekar på att ovillkorade pengar har större effekt på utvecklingen än mikrolån och utbildning av vissa grupper menar Eight. Pengarna kommer mest troligt att läggas på utbildning, hälsa och lokala affärsinvesteringar.

Projektet ska pågå i två år och finansieras genom insamlingar skriver Eight på sin hemsida. Utvecklingen kommer att dokumenteras i en film och  studeras av forskare.

”Låt de akademiska bevisen övertyga dig”, säger grundarna och lyfter att projektet kommer att utvärderas i oberoende studier utförda av universitetet i Ghent och Wageningen University. Exempel på frågor som kommer undersökas är om barnen går längre i skolan och om livslängden påverkas.