Radar · Nyhet

Tillväxten som ger utsläpp

Det talas allt mer om ”frikoppling” i miljösammanhang, i meningen att ekonomisk tillväxt inte måste leda till mer utsläpp av växthusgaser, men än så länge pekar mycket lite åt det hållet. Nu har forskare också för första gången tagit ett globalt grepp om frågan och resultatet visar att sambanden mellan BNP, utsläpp och ekologiska fotavtryck är glasklart.

– I teorin hade det inte behövt vara på det sättet men i praktiken ser det ut så, säger Max Koch från Lunds universitet som genomfört undersökningen med en tysk kollega.

138 länder ingick i studien som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Global Environmental Change.
En av forskarnas slutsatser är att eftersom det brådskar med en minskning av utsläppen så bör man på allvar se över möjligheten till ekonomisk nedväxling, det vill säga en medveten nerprioritering av ekonomisk tillväxt som politiskt mål.