Radar · Nyhet

Pressfriheten i Sverige minskar

I Reportrar utan gränsers senaste årsindex över pressfriheten i världen halkar Sverige ner tre placeringar: till åttonde plats.

– Trenden är tydlig: hoten har ökat både on- och offline, säger Jonathan Lundqvist, ordförande i Reportrar utan gränser till Syre.

Både i konfliktområden och svenska kommuner är den lokala situationen i många fall den avgörande för journalistens rörelsefrihet och benägenhet att idka självcensur. Särskilt det senare, menar Lundqvist, är svårt att mäta. Han förespråkar emellertid inga lagändringar för att på kort sikt dämpa utvecklingen.
– Det finns bra lagar som säkrar yttrandefriheten. Det är dessutom brottsligt att hota folk. Även om det är frestande för politiker är det viktigt att inte stifta lagar som begränsar yttrandefriheten, säger han.
Listan toppas av Finland, i botten finns Nordkorea och Eritrea.