Radar · Nyhet

Klimatavtalet undertecknas

I dag fredag förväntas fler än 150 länder underteckna klimatavtalet från Paris. För att avtalet ska träda i kraft krävs också att det ratificeras av minst 55 länder som tillsammans står för minst 55 procent av världens samlade utsläpp. Ratifiering kan ta tid eftersom det även kräver beslut av parlament på nationell nivå.

Att avtalet bara undertecknats räcker inte, påpekar Palitha Kohona från FN, och nämner avtalet mot nya kärnvapenprov som ett exempel. Det har fortfarande inte trätt i kraft trots att det undertecknades av över ett hundra länder vid FNs högkvarter för mer än 20 år sedan.

Parisavtalet är tänkt att börja gälla från och med år 2020.