Glöd · Debatt

I dag informerar vi mer

I Syre nr 57 kritiserade James Brocka i en debattartikel transparensen i fråga om märkning av livsmedel. Här får han svar från företrädare från livsmedelskedjan Coop och Smak, som är ett certifieringsbolag inom trädgård, lantbruk och livsmedelsverksamhet.

Det är ett par år gammal information som det hänvisas till i artikeln. Det är mycket möjligt att det 2013 var så att vi endast lämnade ut information till myndigheter och andra kontrollorgan.

I dag ger vi även ut information om vilka företag som är certifierade och vad deras certifiering omfattar till allmänheten. Den som är intresserad får vända sig till oss och meddela vilket företag man vill få information om. Om det gäller många företag, till exempel alla i en viss region, kan det vara så att vi behöver ta ut en avgift för arbetet att ta fram dessa listor i vårt rapporteringssystem.

Enligt EU-förordningen om ekologisk produktion ska vem som helst kunna få ta del av denna information och det diskuteras på myndighetsnivå hur vi ska lösa detta på enklaste sätt. Det kommer troligen mynna ut i någon form av register på nätet som allmänheten kan söka i. Liknande det som finns i Danmark.

Jag hoppas att detta blev tydligt om hur vi hanterar frågan i dag och om du har fler frågor kring detta får du gärna höra av dig!