Glöd · Debatt

Coop vill bidra till hållbarhet

Först och främst: Tack för ditt engagemang i en viktig fråga. Vi ber givetvis om ursäkt för att du inte fått svar på de brev du har skickat till Coop 2013/2014 och vi kommer att följa upp detta med vår kundserviceavdelning. Självklart ska alla kunder få svar och vi har alltid en ambition om att svara så tydligt som möjligt, men ibland finns det begränsningar.

När det gäller svar kopplat till specifika leverantörer så är vi i vissa frågor bundna av sekretessavtal. Och fullständiga recept kan vi inte lämna ut av konkurrensskäl. Men på förpackningarna är innehåll och certifieringsmärkning tydligt. Coop har inga egna produktionsanläggningar, utan använder sig av underleverantörer vid produktion av egna varumärken.

Coop undanhåller inte regler och krav på transparens. De finns att läsa i certifieringsorganisationernas regler och krav, lättillgängliga på deras hemsidor. Tredjepartscertifieringarna i sig garanterar att regler och revision utförts. Majoriteten de leverantörer som vi köper varor av får många revisioner av olika slag under ett år; miljö-, sociala, etiska, djurvälfärds-, kvalitets- och hälsorevisioner.

Coops uppdrag från ägaren via ägardirektivet är att uppnå en lönsam och värderingsprofilerad detaljhandel, ett medlemskap som ger tydligt mervärde samt att bidra till hållbar utveckling för både människor och miljö. Det gör vi med hjälp av en tydlig hållbarhetsstrategi. Den innehåller fyra målområden:

• Hållbart sortiment, innebärande Ekologiskt (KRAV och EU-märkning), Miljömärkt (Svanen, Bra Miljöval, MSC, ASC och Ecolabel), Hälsosamt (Nyckelhål), Rättvist (Fairtrade) samt svensk ursprungsmärkning.

• Hållbara butiker, innebärande KRAV-
märkta butiker med kriterier för förnybar el, naturlig köldmedia, energieffektivitet, avfall och matsvinn, resurseffektiva transporter, hållbart kundvarv samt minskad klimatpåverkan (butik, kyl/frys, transporter)

• Hållbara leverantörer, innebärande leverantörer som skrivit på och implementerat Code of Conduct och är tredjepartsreviderade.

• Hållbar samhällsaktör, innebärande andel av våra insamlade medel från medlemmar som går till hjälp-till-självhjälp/bistånd.

Inom dessa har vi satt tydliga mål, som bryts ned i handlingsplaner per avdelning, kategori mm. Självklart så måste vi ha en hög spårbarhet på det vi gör i våra processer samt på produktnivå som du/ni efterlyser.
Du är välkommen att kontakta mig för en fortsatt dialog och mer information än vad som ryms i detta insändarsvar.