Radar

Vattenfall säljer sitt brunkol

På måndagen tecknade Vattenfall ett avtal med de tjeckiska bolagen EPH och PPF Investments om en försäljning av bolagets brunkolsverksamhet. Nu ligger frågan på regeringens bord.

Försäljningen är ett viktigt steg i Vattenfalls omställning till en mer hållbar produktion menar bolaget.

– Försäljningen av vår brunkolsverksamhet känns både strategiskt och finansiellt rätt med tanke på de marknadsförhållanden som råder och den förväntade utvecklingen. Vi ökar nu omställningstakten mot en mer hållbar produktion, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall i ett pressmeddelande.

De är nöjda med att ha valt ut en ”väletablerad ny ägare” för brunkolsverksamheten med cirka ”7 500 kompetenta och engagerade medarbetare”. Försäljningen inkluderar alla Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland och några kraftverk. Köparen tar över samtliga tillgångar och skulder i brunkolsverksamheten.

De prissäkringar som Vattenfall tidigare gjort för att säkra elpriset för brunkolsverksamheten kommer att behållas av Vattenfall. Prissäkringarna har ett marknadsvärde på 9 miljarder.

– Om vi inte räknar med att vi behåller elprissäkringarna fick vi ingenting betalt för själva verksamheten, förtydligar Magnus Hall i en artikel i DN.

Försäljningen kommer att ha en negativ påverkan på Vattenfall på mellan 22–27 miljarder men bolaget betonar att det skulle blivit ännu värre om verksamheten inte sålts.

– Vi vill minska vår koldioxidexponering så för oss är försäljningen rätt och den frigör resurser för att fokusera ännu mer på förnybar energi. Vi ser tydliga risker vad gäller utvecklingen av de framtida elpriserna. Det finns också politiska risker att ta hänsyn till, säger Magnus Hall.

Den föreslagna affären har nu överlämnats till ägaren, den svenska staten. Det hela väntas slutföras inom några månader menar Vattenfall. En tidsram som också bekräftats i ett pressmeddelande från näringsminister Mikael Damberg (S).

Greenpeace menar att en försäljning av den tyska brunkolsverksamheten till EPH vore en katastrof för både det europeiska klimatarbetet och Sveriges anseende.

– Om regeringen låter Vattenfall sälja till en klimatskurk som tjeckiska EPH visar det att en av världens mest miljörespekterade regeringar sviker när det gäller som mest. Det är helt fel signal att skicka till världen och riskerar att skada både det globala klimatarbetet och Sveriges anseende, säger Annika Jacobson, chef för Greenpeace i Sverige, i ett pressmeddelande.

Enligt miljöorganisationen återfinns EPH i Panama-dokumenten och korruptionsutredningar. De menar att EPH inte är vilket bolag som helst utan ”tjeckiska riskkapitalister med många skelett i garderoben”.