Radar

Välfärd och migration i regeringens vårbudget

Migrationen stod i fokus när finansminister Magdalena Andersson presenterade regeringens vårändringsbudget i onsdags.

Budgeten har tagits fram i samarbete med Vänsterpartiet och det mesta var känt sedan tidigare. Det handlar framför allt om att ”ta ansvar för mottagandet” av de flyktingar som kommit till Sverige på senare tid. 2016 går 31 miljarder extra till utgiftsområdet migration och de tio miljarderna extra till välfärden, per år, permanentas.

Det finns en beredskap för att möta den uppkomna situationen menar Magdalena Andersson och fjärran är den systemkollaps som varnades för i höstas.
– Sverige går mycket starkt i en osäker omvärld, understryker finansministern på presskonferensen.
Id-kontroller, gränskontroller och en anpassning till EUs miniminivå vad gäller asylpolitiken ger effekt upplyser hon och vi har nu ”låga utfall” vad gäller antalet asylsökande.
Trots de kraftigt ökande kostnaderna för migrationen kan ekonomin hållas i balans och finansministern räknar med överskott till 2020. Hon menar att det här handlar om en ”tillfällig kostnadspuckel” och att den inte behöver mötas med besparingar eller skattehöjningar. En del satsningar skjuts dock på framtiden, som till exempel fler lärare i lågstadiet.
Regeringen fortsätter också, trots stark kritik, att ta pengar från biståndet.
– Vi gör en stor humanitär insats, då kan det vara väl motiverat att använda de regler som finns för att göra avräkningar, menar Magdalena Andersson.

Vårändringsbudgeten handlar framför allt om att möta sådant som inte kunde förutses när höstbudgeten lades. Men här finns också några förslag vad gäller miljön, som sänkt skatt för klimatkompensation och avdrag för reparationer.
Oppositionens kritik handlade bland annat om att satsningarna underminerar möjligheterna att möta en framtida kris, samt att regeringen underskattar de långsiktiga utmaningarna.