Radar

Sveriges missade miljömål

Sverige väntas endast uppfylla 2 av 16 miljömål fram till 2020, konstaterar Naturvårdsverket i sin årliga uppföljning av Sveriges miljömålsarbete. Framgångarna inkluderar stärkta ozonskikt och säkra strålmiljöer.

 

Framgångarna inkluderar stärkt ozonskikt och säkra strålmiljöer. I helt fel riktning rör sig arbetet med frisk luft, odlingslandskap, fjällmiljöer och myllrande våtmarker. Orsakerna är många, bland annat kräver flera av miljömålen internationella åtgärder, däribland att begränsa medeltemperaturen till högst 2 grader.

Naturvårdsverket gläds emellertid åt en ökad medvetenhet bland allmänheten.

”Uppföljningen visar att många gör allt mer i miljöarbetet. Kommuner, länsstyrelser och företag genomför viktiga insatser, liksom regeringen och miljömålsberedningen på nationell nivå. Dessutom blir konsumenter mer miljömedvetna”, skriver Naturvårdsverket.