Glöd · Panelen

Litar du på Krav- och Fair trade-märkning?

I en debattartikel i Syre ifrågasätter James Brocka tillförlitligheten i Krav-märkning, Fairtrade-märkning med mera. Litar du på Krav- och Fair trade-märkning?

Litar väl i stort. Det har avslöjats fusk när det gäller certifieringen, men tänker att chansen att det är sjyst är större om det är märkt än om det inte är märkt. Vill man vara 100 procent säker får man väl fixa käket själv eller handla med såna man känner.

Kenneth Andersson, 49 år, skogsarbetare, Äppelbo

Ibland. Inte jättemycket. Jag vet för lite om det.

Daniel Mohseni, 33 år, arbetar på fritidshem, Husby i Stockholm

Som framkommer av James Brockas utmärkta genomgång är regelverken snåriga och både ansvarsfrågan och kontrollfunktionerna oklara. Jag väljer så långt det är möjligt Fairtrade och Krav då jag är övertygad om att de är de bättre valen. Men kanske ska dessa märkningar ses som strävansmål och goda exempel snarare än lösningen. Märkningar som genom medvetna konsumentval kan främjas för att på sikt rymma ännu bättre villkor och locka fler producenter, uppköpare och konsumenter.

Lena Carlberg, 47 år, journalist, Östhammar