Radar

Ojämlik vård för bröstcancer

En ny rapport från Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation (BRO) konstaterar att vården för kvinnor med spridd bröstcancer är ojämlik. Vården kan variera och se olika ut beroende på var kvinnorna bor.

– Var du bor spelar en avgörande roll för vilken behandling du får och i förlängningen hur länge du lever. Det är inte acceptabelt, säger Elizabeth Bergsten Nordström, ordförande för BRO.
Under de senaste decennierna har dödsantalet bland de som drabbas av bröstcancer minskat men det saknas ett helhetsgrepp och därför föreslår BRO ett nationellt register över spridd bröstcancer.

– Vi har ingen sån statistik och än mindre kan vi då jämföra med andra regioner, säger Elizabeth Bergsten Nordström till P4 Stockholm.