Glöd · Ledare

Sluta jamsa om brunkolet

Följetongen om Vattenfalls kolkraftverk fortsätter. Förra veckan kom nyheten att det tjeckiska energibolaget EPH vill köpa dem och att förhandlingar pågår, men då ville regeringen inte uttala sig.

– Vi som ägare kommer inte uttala oss om Vattenfalls pågående process, vår uppfattning är att vi kan ta ställning först om och när en transaktion presenteras för oss, och det har den inte gjort. Innan dess är det ingenting att kommentera, sa näringsminister Mikael Damberg till Aftonbladet i fredags.

Det handlar om en samling skrotfärdiga kolkraftverk i Tyskland, som drivs med brunkol från kolgruvor där snart inget mer kol finns att bryta. Att stänga och lägga ner borde vara en självklarhet, speciellt som Tyskland ska fasa ut kolkraften och Vattenfall säger sig lida av ”överkapacitet, låg efterfrågan och prispress”.

Men det finns mer kol att bryta i närheten – på mark som Vattenfall också äger. Om man bryter den och bygger nya kolkraftverk kanske det kan löna sig. En sådan satsning passar dock inte in i ett svenskt statligt energibolags image, och vad är då mer lockande än att både äta kakan och ha den kvar? Att själv gå över till renare energikällor och sälja skiten till någon annan?

Att Socialdemokraterna vill ha det så är ingen nyhet, men Miljöpartiet gick till val på att inte låta det ske. Vice statsminister och tillika miljöminister Åsa Romson hade en hög svansföring i frågan före valet, men sänkte snabbt svansen när frågan blev aktuell. För att hindra en försäljning måste regeringen ändra ägardirektiven till Vattenfall, och det skulle en majoritet i riksdagen rösta emot, sa hon när den kom upp tidigt i höstas.
Ändå kan regeringen, ett halvår senare, inte ta ställning förrän det kommer ett förslag.

Greenpeace gjorde en enkät bland riksdagspartierna om försäljningen av Vattenfalls brunkol i slutet av mars, när Vattenfall hade konstaterat att det inte fanns någon större efterfrågan. Socialdemokraterna svarade inte på frågorna utan skrev bara att det var mer komplicerat ”än vad enkätfrågorna ger uttryck för”. Miljöpartiet svarade att de inte kan acceptera en försäljning som kan leda till att man öppnar nya kolgruvor och driver kolkraftverken längre än till 2050.

Det är intressanta svar på flera sätt. Om regeringen inte kunde stoppa försäljningen vore ju inte frågan komplicerad. Miljöpartiet skriver att de vill att kolet ska stanna i marken och ställer upp villkor för att acceptera försäljningen. Men ett ”eller” istället för ett ”och” i villkoret hade gjort stor skillnad – i princip ger svaret nu utrymme för en försäljning som leder till att man lägger ner gamla kolkraftverk, öppnar nya kolgruvor och bygger nya kolkraftverk.

När detta skrivs finns ännu inget offentliggjort förslag för regeringen att ta ställning till. Men faktum kvarstår. Marken där de nya gruvorna kan öppnas innehåller massor med brunkol. Att bryta och förbränna det skulle öka utsläppen till 1 200 miljoner ton koldioxid om året – 24 gånger mer än Sverige släpper ut i dag. Oavsett om det är ett tjeckiskt eller ett svenskt bolag som gör det. Det borde inte vara något att jamsa om.

Prins Daniel kallar sin son för ”jädra Oscar” i Expressen.

Stefan Löfven vill skapa 150 000 nya jobb och ge 150 000 personer jobbigare morgnar.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV