Radar

Nya utmaningar för kubanska ekobönder

Normaliseringen mellan USA och Kuba fortsätter och från amerikanskt håll finns det redan ett tydligt intresse för import av kubanska ekologiska varor. Samtidigt finns det också en oro för framtiden bland kubanska bedömare.

Humberto Ríos är en av de starkaste förespråkarna för det ekologiska jordbruket på Kuba och han påpekar att det krävs mycket arbete för att en framtida export ska bli möjlig. En öppning av den amerikanska marknaden skulle innebära stora möjligheter, men samtidigt ställer det också stora krav.

– Bönderna vet hur man odlar utan kemikalier, men det är inte tillräckligt för att kunna utveckla ett agroekologiskt jordbruk, säger forskaren Humberto Ríos, som för närvarande är verksam i Spanien och var mottagare av utmärkelsen Goldman-priset 2010.

Agroekologi är den vetenskapliga grunden för ekologiskt jordbruk och enligt Humberto Ríos måste Kuba arbeta för att skapa en tillväxt bland privata företag och förbund som bedriver ekologiska odlingar. Humberto Ríos har inom en satsning kallad Pial tillsammans med utländska biståndsgivare arbetat med ett program där 50 000 kubaner har utbildats i ekologiskt lantbruk.

Han säger att en ny öppenhet inom den ekonomiska politiken på Kuba kan få positiva effekter, men också negativa. Om inte rätt åtgärder sätts in varnar Humberto Ríos för att en snabb tillväxt av konventionellt jordbruk kan komma att tränga ut det ekologiska jordbruket.

Sedan islossningen mellan de båda länderna i december 2014 har det från amerikanskt håll kommit flera initiativ till jordbrukssamarbete. Sedan dess har förbindelserna mellan länderna förbättrats ytterligare och nyligen genomförde Barack Obama ett historiskt besök på Kuba.

Det är svårt att få fram exakta siffror över hur stort det ekologiska jordbruket är på Kuba, men i bergsregionen La Palma, det område där Humberto Ríos inledde sitt arbete för många år sedan, finns det numera 500 jordbrukare som inte använder sig av några kemiska produkter.

Elsa Dávalos är en av dem och tillhör ett förbund för ekobönder i regionen. Hon ser risker med den ökade användningen i landet av så kallat förbättrat utsäde, där fröer distribueras tillsammans med kemiska preparat.
– Många bönder väljer att satsa på detta för att få större skördar samtidigt som de inte behöver arbeta lika mycket, säger Elsa Dávalos till IPS.

Företrädare för den amerikanska jordbruksindustrin har samtidigt vid flera tillfällen visat ett stort intresse för Kubas ekologiska jordbruk. Branschen är även en av dem som arbetat hårdast för att USAs ekonomiska embargo mot Kuba, som infördes 1962, ska hävas.

 

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV