Radar

Ny kampanj mot långa djurtransporter

En aktuell EU-kampanj lyfter återigen kritiken mot djurtransporterna i EU. Eurogroup for Animals menar att politikerna vänder ryggen åt problemen, trots att både forskningsresultat och ett opinionstryck borde leda till förändringar.

Djurens rätt, som driver kampanjen i Sverige, uppmanar branschen och den svenska regeringen att agera. De menar att det behövs en revision av EUs lagstiftning för djurtransporter, krafttag mot den höga dödligheten under transport och ett stopp för exporten av levande djur.

I EUs lagstiftning finns en generell gräns på 8 timmar för vägtransporter men denna tid kan förlängas, under förutsättning att ”bättre utrustade fordon” används. Djuren kan också sedan lastas av på en mellanstation i 24 timmar och sedan transporteras igen. Någon maximal transporttid finns inte och därtill finns ett alltför stort tolkningsutrymme för en effektiv efterlevnad av reglerna, menar Djurens rätt.

Organisationen anser att transporttiden måste begränsas till max åtta timmar för däggdjur och fyra timmar för fåglar.

I Sverige gäller max 8 timmar men även här orsakas allvarliga djurskyddsproblem av transporterna enligt Djurens rätt, som vill se skärpta nationella regler med bland annat en maximal transporttid på fyra timmar för kycklingar och hönor.

Så fort Sveriges gränser har passerats gäller inte heller längre den nationella tidsgränsen på max åtta timmar, utan djuren kan transporteras betydligt längre.

– Vi uppmanar regeringen att driva på ytterligare för att nya internationella regler ska bli verklighet. Samt att ta krafttag för att minska den höga dödligheten i samband med djurtransporter på de svenska vägarna. Därtill behövs en branschöverenskommelse för att stoppa exporten av levande djur till andra länder, säger Camilla Björkbom, förbundsordförande för Djurens rätt, i ett pressmeddelande.

Kampanjen är en del av den EU-omfattande kampanjen #StopTheTrucks, som drivs av 22 djurrätts- och djurskyddsorganisationer i Europa.

Den samordnas av Eurogroup for Animals, som menar att politikerna i EU vänder ryggen åt verkligheten när det gäller djurtransporter i Europa. Man menar att allmänheten vill ha förändringar och hänvisar till en ny opinionsundersökning inom ramen för Eurobarometern, som visar att 82 procent av EU-medborgarna tycker att djuren borde vara bättre skyddade än de är i dag.

Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV
Prenumerera gratis på vårt
NYHETSBREV