Radar

Vattenkris i Nicaragua

Många vattenkällor står tomma i Nicaragua efter en långvarig torka och på sociala medier sprids allt fler bilder och filmer av uttorkade vattendrag och sjöar. En tilltagande vattenkris hotar i landet.

Under lång tid har Nicaragua varit utsatt för torka och de senaste decenniernas snabba skogsskövling har ytterligare bidragit till den vattenkris landet nu drabbats av.

Den tidigare miljöministern Jaime Incer, nu ordförande för miljöorganisationen Fundenic-SOS, menar att minst hundra floder och bifloder torkat ut, liksom stora delar av vattnet i flera sjöar i landet.

Organisationer som företräder bönder, djuruppfödare och turistindustrin har alla meddelat att de drabbats av svåra ekonomiska skador på grund av bristen på vatten.

Enligt Cirilo Otero, ordförande för Centret för miljöpolitik, är bristen på vatten värst i landets så kallade ”torra korridor”, ett område där 35 av landets 153 kommuner är belägna.

– Det finns familjer som inte har något annat att äta än majs och salt. Situationen är mycket allvarlig.