Radar

”Deepwater Horizon” kostar BP 160 miljarder

Slutnotan för oljebolaget BPs förödande spill vid oljeplattformen Deepwater Horizon i Mexikanska golfen 2010 har fastställts i en federal domstol i New Orleans. Förlikningen är den största i amerikansk historia

BP tvingas betala 160 miljarder kronor under de kommande 16 åren och pengarna är öronmärkta åt bland annat vattensanering och skadestånd till drabbade samhällen.

– BP får det straff de förtjänar, säger chefsåklagare Loretta Lynch till The Guardian.

Förlikningen är den största i amerikansk historia och domstolen kritiserar BP i starka ordalag och menar att oljejättens ”grovt oaktsamma” hållning möjliggjorde olyckans magnitud.

Explosionen vid Deepwater Horizon kostade 11 arbetare livet och BP skrivs in i historieböckerna för att ha orsakat den till dags dato största miljökatastrofen i USAs historia. Som ytterligare salt i såren uppvisade BP ett aktieras på närmare 55 miljarder under 2015.