Radar

Växter anpassar sig till klimatet

Forskare har länge varnat för att uppvärmningen av planeten kommer att få växter att avge mycket mer koldioxid i atmosfären än tidigare, vilket skulle bidra ännu mer till klimatförändringarna. Men nu visar en studie i tidskriften Nature att växter kan anpassa sig bättre till en varmare temperatur än man tidigare trott.

Forskarna kom fram till att växterna efter en tid bara avgav fem procent mer koldioxid än vanligt. Tidigare forskning har visat på fem gånger så mycket.

Studien har endast tittat på den koldioxid växternas blad avger. Forskarna påpekar att det behövs mer forskning för att fastställa den totala påverkan.

Professor Peter Reich, som ledde studien, menar att de positiva resultaten inte tar bort allvaret med klimathotet. ”Vi måste fortfarande minska våra koldioxidutsläpp de kommande årtiondena för att kunna stoppa klimatförändringarna” säger han till United Press International.